Virkeplan

Virkeplan (handlingsplan for NBF Oslo/Akershus i perioden 2018-2019:
Godkjent på årsmøtet 7. mars 2018.

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus skal

1. Følge opp rammevilkår for alle bibliotek i Oslo og Akershus.
2. Følge opp realiseringen av nytt hovedbibliotek i Oslo og arbeidet videre med ny bibliotekmelding.
3. Følge opp folkebibliotekenes struktur og rammevilkår i Akershus.
4. Bidra til økt kunnskap om bibliotekenes rolle i samfunnet.
5. Sette søkelys på skolebibliotek som læringsarena og virkemiddel for å oppnå kompetansemål i skolen.
6. Skape et attraktivt og aktivt lokallag gjennom medlemsmøter og seminarer.
7. Bidra til faglig utvikling og engasjement blant våre medlemmer gjennom utlysning og tildeling av stipender.
8. Synliggjøre NBF sitt arbeid i og utenfor biblioteksektoren.