Styret

Liste over sittende styremedlemmer og kontaktinformasjon i perioden 2019-2020. Nytt styre er valgt på årsmøtet 14. mars 2019. Nytt styre konstituerte seg selv på første styremøte.

Leder:         Helene Voldner
Nestleder:  Una Molvig
Kasserer:    Julie Skattebu
Referent:    Gunn Eva Næss

Øvrige styremedlemmer:
Torbjørg Selnes Nielsen
Martha Herkenhoff

Varamedlemmer:
Anne Jorun Bergum
Liv Gjestrum