Stipend

Norsk Bibliotekforening avd. Oslo/Akershus deler ut stipend to ganger årlig. Medlemmer informeres om søknadsfrister.  Alle medlemmer kan søke.

Retningslinjene er her:  Retningslinjer-NBF-Oslo-Akerhus

Våren 2016
Vigdis Mørland fikk tildelt stipend for støtte til å delta på Det 75. Norske Bibliotekmøte i Tromsø.

Amalie Klæbu fikk tildelt stipend for å ta nettutdanning i samtidslitteratur ved Norsk Barnebokinstitutt.

Høsten 2016
Tale Grøtte fikk tildelt stipend for støtte til påbygningsstudie – Innovasjon og tjenestedesign ved Høtskolen i Molde.

Høsten 2015

Det var to som søkte stipend. Begge fikk innvilget stipend.

Beate Halvorsen for å ta videreutdanningen «Skolearbeidets rolle for elevens læringsarbeid»

Live Kvale for å delta på Munin-konferansen i Tromsø 30. nov – 1. des 2015.
Les rapporten her:  LiveKvale_stipendrapport2015

Våren 2015

Det var to som søkte stipend. Begge fikk innvilget stipend.

Hege Underdal for å delta på Medicinska bibliotekkonferansen den 16.- 17. april 2015 i Saltsjöbaden.
Les rapporten her: HegeUnderdal_stipendrapport2015

Cecilie Weinholdt for å delta på «Next Library» i Århus, september 2015.
Les rapporten her: CecilieWeinholdt_Stipendrapport2015

Høsten 2014

Det var to som søkte stipend, men begge søknadene ble trukket. Stipend ble derfor ikke delt ut.

Våren 2014

Det var 3 som søkte stipend. Alle fikk støtte, Relsen Larsen for å delta på Bibsys-møtet og Heidi Stene og Kristine Mesgrahl for å delta på Det 74. norske bibliotekmøtet. Begge møtene fant sted i Trondheim i mars.

Her er rapportene:

Relsen Larsen deltok på Bibsys-møtet:
stipendrapport_RelsenLarsen_var2014

Heidi Stene deltok på Det norske bibliotekmøtet:
stipendrapport_heidistene var2014

Kristine Mesgrahl deltok på Det norske bibliotekmøtet:
Stipendrapport_kristinemesgrahlvar2014