Kontakt

Har du saker som vi i NBF Oslo og Akershus bør ta opp?
Ta kontakt med leder Sunniva Evjen
Telefon:
E-post: sunnivaevjen@gmail.com

Sunniva Evjen
Foto: Sunniva Evjen er leder i Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus