Arkiv: Ukategorisert

Stipendutlysning – høsten 2014

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Alle oppfordres til å søke. En del av potten vil gå til faglig aktivitet som bygger opp under oppsøkende bibliotekvirksomhet. Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend … Fortsett å lese Stipendutlysning – høsten 2014

Velkommen til sommermøte på Nobelinstituttet 4. september:

 Årets sommermøte i NBF Oslo og Akershus holdes noe sent, med samtidig på et mer aktuelt tidspunkt i forhold til stedet vi skal besøke. I år er vi så heldige at biblioteket på Det Norske Nobelinstitutt åpner sine dører for oss. Det blir omvisning og en presentasjon av Nobelinstituttets og bibliotekets arbeid, vi håper at … Fortsett å lese Velkommen til sommermøte på Nobelinstituttet 4. september:

Borgernes bibliotek i Oslo

Vi var tilstede på høringsmøte med Kultur- og utdanningskomiteen i den 27.mai for å ivareta interessene til bibliotekene i Oslo. Les skrivet som er oversendt komiteen: Borgernes bibliotek i Oslo

Møte med Venstre om Bibliotekmeldingen

Venstre inviterte oss til å møte dem. Lørdag 14. juni møtte vi Oslo Venstres programkomité og orienterte om våre anbefalinger i forbindelse med Bibliotekmeldingen om Oslos bibliotek. Vi meddelte hva vi mener er viktige prioriteringsområder på biblioteksektoren. Etter avtale har vi oversendt uttalelsen vi har utarbeidet om bibliotekmeldingen i Oslo: Vi ønsker Venstre og alle … Fortsett å lese Møte med Venstre om Bibliotekmeldingen

Innkalling til årsmøte 2014 og seminaret «Opp, frem ut!»

Invitasjon til bibliotekpolitisk seminar med påfølgende årsmøte i Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus. Årsmøtepapirene er sendt ut til medlemmene. Norsk Bibliotekforening avdeling Oslo/Akershus ønsker alle sine medlemmer velkommen til miniseminaret Opp, frem ut! Om bibliotekpolitikk og synliggjøring. Hvordan får vi biblioteket på kartet og hvilke virkemidler kan vi bruke? Norsk Bibliotekforening avdeling Oslo/Akershus inviterer til bibliotekpolitisk … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte 2014 og seminaret «Opp, frem ut!»