UTSATT: Årsmøte i NBF Oslo/Akershus

Kjære medlemmer

Grunnet omstendighetene blir årsmøtet utsatt på ubestemt tid. Vi sender ut ny innkalling når vi vet litt mer.

Velkommen til årsmøte i NBF Oslo og Akershus (enn så lenge).
Møtet avholdes i Norsk Biblioteksforenings lokaler, med enkel servering.

Tid: Torsdag 12. mars kl 18.00
Sted: Universitetsgata 14

Saksliste:
1. Konstituering
valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Endring i lokallag som følge av nytt NBF Viken
6. Virkeplan
7. Budsjett
8. Innkomne forslag
9. Valg

Sakspapirer:

NBFOA Årsmelding 2019
NBFOA Virkeplan 2020-2022
NBFOA Regnskap Budsjett 2019-2020

Saker sendes til:
Helene Heger Voldner,
e-post: helene.voldner@deichman.no

Mvh,
NBF Oslo/Akershus