Høstens stipendmottakere

I fjor høst lyste vi ut stipend som vanlig og vi mottok hele ni søknader!
Summen som skulle fordeles var på 5000 kroner og vi valgte til slutt ut tre heldige mottakere:

1000 kr til Bendik Løve og 1000 kr til Cathrine Ødegaard som begge deltok på Skolebibliotekkonferansen i Kristiansand. Du kan lese deres egne ord om konferansen her:

Rapport fra Skolebibliotekkonferanse, Bendik Løve

Rapport fra Skolebibliotekkonferanse, Cathrine Ødegaard

3000 kroner til Susanne Mysen som deltok på et todagers brukerseminar hos Tidemann.

I gjengjeld ønsker vi oss som dere kanskje vet en liten rapport, reisebrev, eller et Facebookinnlegg, men dere er også velkomne til å komme på et styremøte og holde et lite innlegg for oss.

Sistnevnte gjorde Susanne som fikk kr 3000 i stipend for å dra på Tidemannseminar i fjor.
Hun besøkte styret på vårt møte 12. februar og holdt et lite innlegg om seminaret og  Tidemann og hvordan hun bruker biblioteksystemet til noe litt annet enn vanlig bibliotekdrift.
Hun er utdannet bibliotekar og har flere års erfaring fra advokatbransjen og startet i 2018 firmaet Rettsinfo som er «en bibliografisk base hvor det skal være lettere å finne juridisk litteratur som bøker, artikler, tidsskrifter og serier for de som behøver dette.» Biblioteksystemet Tidemann ligger i bunn, og vi fikk en fin gjennomgang av hvordan hun bruker systemet og hvordan arbeidsdagen hennes ser ut.

Har du lyst til å dra på en konferanse eller noe annet bibliotekrelatert?
Da kan du søke på vårens stipendpenger!

For å kunne søke må du være registrert medlem i NBF Oslo/Akershus og søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Retningslinjene for stipendet finner du her

Søknadsfristen er satt til 1. april 2020.
Søknaden kan du sende til nbfosloakershus@gmail.com