Vi har lyst ut høstens stipend!

Illustrasjonsfoto: pixabay.com

Går du med planer om videreutdanning, en spennende studietur eller en konferanse? Da synes vi du skal søke stipend hos oss! Kanskje det er aktuelt for deg å dra på Skolebibliotekkonferansen i Kristiansand i september? Eller muligens IFLA World Congress som holdes i Oslo samme måned? Et stipend kan hjelpe deg på veien dit!


Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Alle medlemmer i lokallaget oppfordres til å søke.
Det er satt av kr 5000,- til høstens utdeling.


Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.
Retningslinjene for stipendet finner du her.


Søknadsfristen er satt til 1. september 2019.
Søknaden kan du sende til nbfosloakershus@gmail.com