Stipendmottakere og reiserapporter

I foregående styreperiode har lokallaget lyst ut stipend i tre omganger, vår og høst 2018 samt vår 2019. Vi har fått inn totalt fire søknader fra registrerte lokale medlemmer. Stipendmottakerne søkte om midler til å dekke noe av kostnadene i forbindelse med videreutdanning, eller deltakelse på bibliotekfaglig konferanse. I gjengjeld ønsker vi oss en liten rapport eller et reisebrev.

Følgende har fått stipend fra NBF O/A i den foregående perioden:

Høst 2018:

Desiree Gaare Bjørnstad Fidan søkte og fikk innvilget 5000 kroner til å delta på seminaret Treffpunkt Mikromarc kombinert med studietur til et skolebibliotek i Helsinki, Finland.

Du kan lese rapporten fra studieturen her: Skolebibliotek i Finland

Vår 2019:

Stipendet på 5000 ble fordelt på tre søkere:

–        1000 kroner til Helene H. Voldner og 1000 kroner til Lisa B. Bøen til studietur til Louisiana Literature august 2019.

–        3000 kroner til Tine L. Frost til deltakelse på konferansen CHIIR 2019, der det blir presentert papers som blant annet omhandler hvordan folk søker etter informasjon knyttet til kreative aktiviteter i hverdagen, og er relevant for hennes doktorgradsarbeid.

Du kan lese rapporten fra konferansen CHIIR 2019 her:  Rapport fra CHIR 2019