Nytt styre!

Det er noen måneder siden årsmøtet og det nye styret kom på plass, og siden det er flere nye ansikter er det kanskje på sin plass med en liten presentasjonsrunde!


Det nye styret i NBF Oslo & Akershus!

Fra venstre:

Julie Skattebu er ny i styret, har tatt på seg jobben som kasserer, og jobber på Universitetsbiblioteket, Ullevål sykehus.

Gunn Eva Næss er ny i styret, vår faste referent og jobber til daglig som rådgiver på Folkehelseinstituttet.

Una Molvig er nestleder på andre året og jobber på FUBIAK.

Marta Herkenhoff er en skikkelig veteran og er inne i sin tredje periode i styret. Til daglig jobber hun på Universitetsbiblioteket, Juridisk bibliotek.

Helene Heger Voldner er ikke bare ny styreleder men hun er også helt ny i styret! Jobber til daglig som prosjektleder på Deichman hovedbiblioteket.

Liv Gjestrum er vararepresentant og jobber som universitetslektor ved bibliotekarutdanningen ved OsloMet.

Torbjørg Selnes Nielsen er i styret på andre året og har ansvar for stipendutlysning og medlemsregister. Til daglig jobber hun i skolebibliotek og folkebibliotek i Bærum kommune.

Ikke til stede da bildet ble tatt er vår andre vararepresentant Anne Jorun Bergum som til daglig jobber ved Jessheim videregående skole som avdelingsleder for læringssenteret.