Vi har lyst ut vårens stipend!

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus lyser ut stipend på 5000 kroner for våren 2019. Vi har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Alle medlemmer i lokallaget oppfordres til å søke.

Stipendutlysning Høst 2018
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Søknadsfristen er allerede 1. februar, så har du planer om videreutdanning eller en konferanse du vil dra på er det bare å sende inn en søknad! I nærmeste framtid er det aktuelle arrangement som Granitol bibliotekfestival på Gjøvik (januar/februar) og Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger (februar). Litt lenger fram i tid kan KORG-dagene ved OsloMet være et aktuelt arrangement å dra på. Kanskje et stipend kan hjelpe deg til å bli med på noe av dette?

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Retningslinjene for stipendet finner du her

Søknadsfristen er satt til 1. februar 2019.
Søknaden kan du sende til nbfosloakershus@gmail.com