Innkalling til årsmøte i NBF Oslo/Akershus

Norsk Bibliotekforening kaller med dette inn til årsmøte:
Tidspunkt: 14. mars 2019,  klokka 18:00.
Sted: Juridisk bibliotek – Universitetsbiblioteket

Saksliste:
1. Konstituering
a) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg

Sakspapirer:
Årsmelding for 2018
Regnskap 2018 og forslag til budsjett 2019
Forslag til virkeplan for 2019-2020
Valgkomiteens innstilling
Styrets innstilling til valgkomite
Saker sendes til:
Sunniva Evjen, Liljeveien 7, 1452 Nesoddtangen, eller på e-post:
sunnivaevjen@gmail.com
Frist for innsending av saker: 21. februar 2019