Stipendutlysning høst 2018

Går du med planer om videreutdanning, en spennende studietur
eller en konferanse? Da syns vi du skal søke stipend hos oss!
I september holdes konferansen Next Library i Berlin
og i Oslo blir det et tre dagers seminar om «sheared reading» i august/september.

Kanskje kan et stipend hjelpe deg til å være med på dette?
Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Stipendutlysning Høst 2018
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Alle medlemmer i lokallaget oppfordres til å søke.
Det er satt av kr 5000,- til høstens utdeling.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Søknadsfristen er satt til 1. september 2018.
Søknaden kan du sende til nbfosloakershus@gmail.com