Innkalling til årsmøte i NBF Oslo/Akershus

NBF Oslo/Akershus inviterer til årsmøte.
Tidspunkt: onsdag 7. mars 2018, fra 17:00 til 19:00
Sted: Norsk Bibliotekforenings lokaler, i Universitetsgata 14, Oslo

Cathrine Undhjem og Kristine Mesgrahl under fjorårets årsmøte

 

 

 

 

 

 

Saksliste:
1. Konstituering
a) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg
Saker sendes til:
Sunniva Evjen, Liljeveien 7, 1452 Nesoddtangen, eller på e-post:
sunnivaevjen@gmail.com
Frist for innsending av saker: 23. februar 2018

Innkalling til årsmøte finner du her.

Forslag til virkeplan i perioden 2018-2019

Årsmelding 2017

Regnskap for 2017 og budsjettforslag for 2018

Revisors uttalelse til regnskapet for 2017

Valgkomiteens innstilling