Søk stipend hos oss!

Stipendutlysning vår 2018

Stipendutlysing r du med planer om videreutdanning, en spennende studietur eller en konferanse?  Da syns vi du skal søke stipend hos oss! I mars er det for eksempel tid for det 76. Norske bibliotekmøte i Sandefjord, og kanskje kan et stipend hjelpe deg til å dra dit?
Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.
Alle medlemmer i lokallaget oppfordres til å søke.
Det er satt av kr 10 000,- til vårens utdeling.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Søknadsfristen er satt til 1. februar 2018.
Søknaden kan du sende til nbfosloakershus@gmail.com