Velkommen til seminar om tjenestedesign!

Vi er så heldige å få Tale Grøtte og Tereza Barbosa Da Silva, som nettopp er ferdige med studiet i tjenestedesign i Molde, til å introdusere oss til metodikken. De kommer også til å fortelle om fortelle om prosjektet, Libshake, som har fått midler fra NB. Det er biblioteket i Oslo politidistrikt som står som prosjekteiere og samarbeidspartnere er IMDI og UiO.
De har lært en metode som gjør det lettere for oss bibliotekarer å være med på å ta styringen i biblioteket i disse tøffe tider.

Metodikken gir oss en mulighet til systematisk å utvikle våre tjenester basert på brukernes behov. Seminaret finner sted på Årets bibliotek – Realfagsbiblioteket, den 12. oktober fra 13:00 til 15:30.
Realfagsbiblioteket bruker metodikken i utviklingen av sine tjenester, og de vil vise oss rundt og fortelle litt om sine prosjekter.
Vi gleder oss til en spennende ettermiddag med faglig input i flotte lokaler!

Program:
13.00 – 13.45: Vi ønsker velkommen og omvisning ved Realfagsbiblioteket
13.45-14.00: Kaffe/lett servering
14.00 -15.30: Presentasjon og workshop

Pris for medlemmer: kr 100
Påmeldingsfrist: 5 oktober

Seminaret er fulltegnet!