Vi spør politikerne!

Vil stortingskandidatene støtte en nasjonal satsing på folkebibliotekene? Og hvordan vil de jobbe for at alle elever får tilgang til et godt skolebibliotek? Nå har vi sendt disse spørsmålene til stortingskandiatene i Oslo og Akershus. Til høsten er det stortingsvalg og nye representanter skal velges inn på tinget. For kort tid tilbake utarbeidet Bibliotekarforbundet en god oversikt over hva de enkelte partiene mener om bibliotek og hva de ønsker å satse på i den neste fireårs-perioden.
Oversikten viser at mange av partiene omtaler bibliotekene positivt, men ikke alle er like klare på hvordan utviklingen skal skje. Vi håper at svarene fra stortingskanditatene kan konkretisere hva bibliotekbrukerne og bibliotekene kan forvente seg i den kommende stortingsperioden.

Høyre
Høyre sier blant annet at de vil videreutvikle folkebibliotekenes rolle som kunnskapsinstitusjon, kulturformidler og møteplass. I tillegg vil de sørge for ytterligere digitalt tilbud til folkebibliotekene