Stipendutlysning våren 2017

Går du med planer om videreutdanning, en spennende studietur eller en konferanse?  Da syns vi du skal søke stipend hos oss!

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Alle medlemmer oppfordres til å søke. Det er satt av kr 5000,- til vårens utdeling.
Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Retningslinjene for stipendet finner du her.

Søknadsfristen for vårens runde er satt til 15. mars 2017.

Søknaden kan du sende til nbfosloakershus@gmail.com