Innkalling til årsmøte i NBF Oslo/Akershus

NBF O/A inviterer til årsmøte, med faglig innledning fra Helsebiblioteket.no
Tidspunkt: Torsdag 9. mars 2016, fra 17:00 til 20:30
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 48 1. etasje (Vepsebolet).

«Hva kan vi lære av Helsebiblioteket?»Logo for Helsebiblioteket.noHelsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Tjenesten driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet. Helsebiblioteket.no ble som det første heldigitale biblioteket kåret til årets bibliotek for 2011 av Norsk Bibliotekforening.

Seksjonsleder Hege Underdal forteller om samarbeid, forhandlinger, organisasjonsutvikling og fremtidsperspektiver.

Selve årsmøtet starter klokka 18.00

Saksliste:
1. Konstituering
a) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg
Saker sendes til:

Sunniva Evjen, Lunden 26A, 0598 Oslo, eller på e-post: (frist: 23. februar)
sunnivaevjen@gmail.com

Årsmelding 2016
Forslag til virkeplan i perioden 2017-2018
Forslag til nytt styre – valgkomiteens innstilling
Forslag til ny valgkomité – styrets innstilling
Regnskap 2016 og forslag til budsjett 2017
Revidert regnskap 2016

På grunn av serveringen er det fint om du melder deg på i forkant, helst innen 7. mars