Invester i biblioteket!

Nesodden kommune foreslår å kutte bibliotekets budsjett med 500 000,- fra 2017. Det syns vi er en dårlig idé, og i et leserinnlegg i Amta forteller vi hvorfor.

Innlegget ligger innenfor betalingsmuren til Amta og derfor deler vi teksten her.

Nesodden kommune foreslår å kutte bibliotekets budsjett med 500 000,-. Dette er et kutt som i praksis tvinger biblioteklederen til å redusere en stilling, og som svekker bibliotektilbudet til kommunens innbyggere. Nesodden er allerede den kommunen i Akershus som bruker nest minst på medier i bibliotek per innbygger – mens besøkstallene er høyest.

Bibliotek handler om så mye mer enn bøker på en hylle. Det handler om å ha et senter for kunnskap og kultur som er tilgjengelig for alle. Det handler om leseglede, om leselyst, om bibliotekarer som daglig jobber for best mulige bibliotek i lokalsamfunnet. Og til politikernes ære: Nesodden har et flott bibliotek, i gode lokaler, med en engasjert stab. Det har vært nominert til Årets bibliotek, og er en synlig aktør for mange i kommunen. Det er et bibliotek å være stolt av.

Derfor vitner dette forslaget om en lite fremtidsrettet holdning til hva bibiloteket på Nesodden skal være framover. Spesielt sett i lys av folkebiblioteklovens nylig utvidede mandat: bibliotekene skal drive aktiv formidling, være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Nesodden bibliotek har utvidet tilbudet sitt, uten friske midler. Et redusert budsjett må nødvendigvis gi et redusert tilbud – stikk i strid med det loven pålegger.

Norske bibliotek drives effektivt. Vi får mye kultur, mye kunnskap for hver krone – forskning anslår fire ganger investeringsbeløpet. Men i praksis kan det ikke kokes suppe på en spiker, ei heller i bibliotekene.

Å gi innbyggerne et bedre bibliotektilbud er å investere i kommunen. Det er å investere i barna, det er å investere i alle som har valgt å bosette seg der. Vi ber politikerne i Nesodden la budsjettkuttet forbli et forslag, og heller velge å investere i biblioteket.