Sjekk din kommunes bibliotekbudsjett:

Hvor stor andel av kulturbudsjettet får ditt bibliotek? Hvor mange kr pr innbygger gir din kommune deg?

I Bok og Bibliotek nr 3/2015 er det tall om alle landets kommuners bibliotekbudsjett. Sjekk hvordan din kommune ligger an:

http://norskbibliotekforening.no/2015/06/kartlegging-folkebibliotekene-taper-pa-budsjettene/

I disse valgdagstider er det viktig å sette bibliotekenes budsjett på dagsorden. Informer de politikere du kjenner i din kommune om bibliotekets budsjett.

Her er statistikken i sin helhet:

Bok-og-Bibliotek-3-2015-NBF