Stipendutlysning – våren 2015

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Alle oppfordres til å søke. Det er satt av kr 10.000 til utdeling.

Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal få stipend. Søknaden skal også inneholde budsjett og hvor mye det søkes om.

Søknadsfristen for høstens runde er satt til 2. februar 2015.

Retningslinjene for stipendet finner du her.

Send søknad til sum@wiersholm.no innen 2. februar!