Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus møtte 3. november kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune. Vi kom med innspill til Byrådets forslag til budsjett for 2015 og for hele økonomiplanperioden. Under møtet valgte vi å fokusere på generelle rammevilkår, gode skolebibliotektjenester og filialstrukturen.

Hele innspillet vårt kan du lese her.