Oslo er dårligst på bibliotek i Norden

I denne artikkelen fremgår det at Oslo har et dårligere bibliotektilbud enn de andre nordiske hovedstedene når det gjelder åpningstimer, antall ansatte, utlån og besøk.

Norsk Bibliotekforening avdeling O/A har gjennom flere år påpekt overfor byens politikere at bibliotekbudsjettet ikke står i samsvar med ønsket om gode bibliotektjenester – at biblioteket skal utvikle sin posisjon som litteraturens viktigste arena i hovedstaden ved å tilby oppdaterte tjenester og tilføre brukerne kunnskap, kompetanse og kulturopplevelser. Samtidig vet vi at det hver eneste dag gjøres en fantastisk innsats på filialene og hovedbiblioteket og at bibliotekene er en av de mest besøkte kulturinstitusjonene i Oslo.

Vi i NBF O/A ønsker oss politikere som vil satse på bibliotek og som viser dette i praksis når midlene skal fordeles. Av den grunn vil vi også denne høsten ha full oppmerksomhet rundt budsjettforhandlingene og behandlingen av bibliotekmeldingen.

http://www.osloby.no/nyheter/Oslo-er-darligst-pa-bibliotek-i-Norden-7692825.html