Samråingsmøte med Akershus Arbeiderparti

6. august deltok vi på samråingsmøte med Akershus Arbeiderparti der vi fikk anledning til å komme med innspill til programprosessen før fylkestingsvalget. Vi trakk frem tre hovedområder vi ba Akershus Ap satse på: 1) Sikre gode rammebetingelser og bibliotektjenester, 2) sikre gode skolebibliotek og 3) styrke biblioteksamarbeidet regionalt. Les innstillingen her:

Innspill til samrådsmøte med Akershus Arbeiderparti