Virkeplan

Virkeplan (handlingsplan for NBF Oslo/Akershus i perioden 2016-2017:
Godkjent på årsmøtet 17. mars 2016.

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus skal:

  1. Følge opp rammevilkår for alle bibliotek i Oslo og Akershus.
  2. Følge opp realiseringen av nytt hovedbibliotek i Oslo og videre implementering av kommunens bibliotekmelding 2014-2018, «Borgernes bibliotek».
  3. Følge opp folkebibliotekenes struktur og rammevilkår i Akershus sett i lys av varslet kommunereform.
  4.  Bidra til økt bevisstgjøring om bibliotekenes rolle, særlig overfor politikere.
  5.  Sette søkelys på skolebibliotek som læringsarena og virkemiddel for å oppnå kompetansemål i skolen.
  6.  Skape et attraktivt og aktivt lokallag gjennom medlemsmøter og seminarer.
  7.  Bidra til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer gjennom utlysning og tildeling av stipender.
  8.  Synliggjøre NBF sitt arbeid i og utenfor biblioteksektoren.