Styret

Liste over sittende styremedlemmer og kontaktinformasjon i perioden 2017-2018
Nytt styre er valgt på årsmøtet 9. mars 2017 . Nytt styre konstituerte seg selv på første styremøte.

Leder:                          Sunniva Evjen
Nestleder:                 Cathrine Moen
Kasserer:                   Silje Bjerke
Referent:                   Sara Beskow

Styremedlemmer:
Sara Beskow
Silje Bjerke
Martha Herkenhoff
Heidi Hovemoen
Anders Klette

Varamedlemmer:
Marie Hagen
Mette Rysjedal