Styret

Liste over sittende styremedlemmer og kontaktinformasjon i perioden 2016-2017
Nytt styre er valgt på årsmøtet 17. mars 2016 . Nytt styre konstituerte seg selv på første styremøte.

Leder:                          Sunniva Evjen
Nestleder:                  Cathrine Moen
Kasserer:                    Liv Brenna
Referent:                    Per Refseth

Styremedlemmer:
Henrik Teigøyen ( i permisjon fra 30.3.2016)
Martha Herkenhoff
Heidi Hovemoen
Anders Klette

Varamedlemmer:
Sara Beskow

Styret i NBF O/A
Foran: Sunniva Evjen (leder) 
Bak, fra venstre: Liv Brenna (kasserer), Heidi Hovemoen, Cathrine Moen (nestleder) Martha Herkenhoff, Sara Beskow, Per Refseth (referent). Anders Klette var ikke tilstede da bildet ble tatt.