Styret

Liste over sittende styremedlemmer og kontaktinformasjon i perioden 2018-2019. Nytt styre er valgt på årsmøtet 7.mars 2018. Nytt styre konstituerte seg selv på første styremøte.

Leder:                        Sunniva Evjen
Nestleder:                 Una Molvig
Kasserer:                   Silje Bjerke
Referent:                   Marie Hagen

Øvrige styremedlemmer:
Torbjørg Selnes Nielsen
Martha Herkenhoff
Heidi Hovemoen

Varamedlemmer:
Marie Hagen
Mette Rysjedal