Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016 Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus inviterer til årsmøte 2016 Tidspunkt: Torsdag 17. mars 2016, fra klokka 17:00 – 20:30. Sted: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Observatoriegata 1B, 0254 Oslo

Stipendutlysning våren 2016

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å søke. Det er satt av kr 5000,- til utdeling. Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren … Fortsett å lese Stipendutlysning våren 2016

Fem gode grunner for Nye Deichman

Dette leserinnlegget sto på trykk i Klassekampen lørdag 28. november 2015. Det nye byrådet i Oslo vurderer å droppe byggingen av Nye Deichman i Bjørvika. Det er greit å tenke seg om når kostnadene øker, men det er ingen grunn til å tvile på om man skal bygge nytt hovedbibliotek. Her er fem gode grunner: … Fortsett å lese Fem gode grunner for Nye Deichman

Da «Bibliotekrevolusjonen» kom til Norge!

Velkommen til møte i regi av Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap! Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap vil gjerne invitere medlemmene NBF Oslo/Akerhus til deres møte 24 november, som handler om «amerikanerne i norsk bibliotekvesen» som Nils Johan Ringdal kaller dem i Deichmanske biblioteks jubileumsbok fra 1985,  «By, bok og borger».

Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus møtte 3. november kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune. Vi kom med innspill til Byrådets forslag til budsjett for 2016 og for hele økonomiplanperioden. Under møtet valgte vi å fokusere på generelle rammevilkår, folkebibliotekenes endrede rolle og samfunnsoppdrag, nytt hovedbibliotek, biblioteket som integreringsarena og filialstrukturen i Oslo. Innspillet kan leses her: … Fortsett å lese Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune

Medlemsrabatt på Cinemateket i Oslo

Medlemmer av Norsk Bibliotekforening får denne måneden medlemspris (50,-) på billetter til «In Cold Blood», som vises 23., 25., 27. og 29. september på Cinemateket i Oslo. Ta med gyldig medlemskort. Gå ikke glipp av denne muligheten til å se en restaurert klassiker på det store lerret! http://www.cinemateket.no/141605/m%C3%A5nedens-klassiker-in-cold-blood Mer informasjon om Cinematekets øvrige visninger finner … Fortsett å lese Medlemsrabatt på Cinemateket i Oslo

Cycling for libraries – Starter i Oslo 31. august

Den internasjonale bibliotekkonferansen Cycling for libraries starter i Oslo i år. I den forbindelse er det seminar mandag 31. august 2015 kl. 13 – 16 på Høgskolen i Oslo og Akershus. Temaet er hvordan bibliotek kan tjene som en offentlig arena for diskusjon og debatt. Seminaret foregår på engelsk, se vedlagt invitasjon. programme_final Dette er en utmerket mulighet til … Fortsett å lese Cycling for libraries – Starter i Oslo 31. august

Stipendutlysning høsten 2015

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å søke. Det er satt av kr 5000,-  til utdeling. Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal … Fortsett å lese Stipendutlysning høsten 2015

Sommermøte for medlemmer og andre som elsker bibliotek!

I samarbeid med Lørenskog bibliotek har NBF O/A gleden av å invitere til sommermøte på den aller første Nasjonale Bibliotekdagen, 26. august 2015. Sommermøtet blir arrangert i etterkant av debatten #Jatilbibliotek – hvilket parti skal jeg stemme på?