Velkommen til Høstmøte med formidling som tema

Norsk Bibliotekforening avdeling Oslo/Akershus ønsker velkommen til høstmøte! Velkommen til faglig påfyll og hyggelig samvær i Nasjonalmuseets flotte lokaler på Bankplassen i Oslo.

Søk stipend hos oss!

Går du med planer om videreutdanning, en spennende studietur eller en konferanse?  Da syns vi du skal søke stipend hos oss!

Protokoll fra årsmøte 2016

NBF Oslo og Akershus arrangerte årsmøte 17. mars 2016. Styret har lagt et aktivt år bak seg og tar fatt på en ny styreperiode med ny leder og nye styremedlemmer. Om du ikke fikk deltatt på årsmøtet kan du lese årsmøteprotokollen her. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2015 med forutsetning om at det var revidert i … Fortsett å lese Protokoll fra årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016 Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus inviterer til årsmøte 2016 Tidspunkt: Torsdag 17. mars 2016, fra klokka 17:00 – 20:30. Sted: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Observatoriegata 1B, 0254 Oslo

Stipendutlysning våren 2016

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å søke. Det er satt av kr 5000,- til utdeling. Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren … Fortsett å lese Stipendutlysning våren 2016

Fem gode grunner for Nye Deichman

Dette leserinnlegget sto på trykk i Klassekampen lørdag 28. november 2015. Det nye byrådet i Oslo vurderer å droppe byggingen av Nye Deichman i Bjørvika. Det er greit å tenke seg om når kostnadene øker, men det er ingen grunn til å tvile på om man skal bygge nytt hovedbibliotek. Her er fem gode grunner: … Fortsett å lese Fem gode grunner for Nye Deichman

Da «Bibliotekrevolusjonen» kom til Norge!

Velkommen til møte i regi av Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap! Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap vil gjerne invitere medlemmene NBF Oslo/Akerhus til deres møte 24 november, som handler om «amerikanerne i norsk bibliotekvesen» som Nils Johan Ringdal kaller dem i Deichmanske biblioteks jubileumsbok fra 1985,  «By, bok og borger».

Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus møtte 3. november kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune. Vi kom med innspill til Byrådets forslag til budsjett for 2016 og for hele økonomiplanperioden. Under møtet valgte vi å fokusere på generelle rammevilkår, folkebibliotekenes endrede rolle og samfunnsoppdrag, nytt hovedbibliotek, biblioteket som integreringsarena og filialstrukturen i Oslo. Innspillet kan leses her: … Fortsett å lese Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune