Arkiv: Nyhet

Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016 Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus inviterer til årsmøte 2016 Tidspunkt: Torsdag 17. mars 2016, fra klokka 17:00 – 20:30. Sted: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Observatoriegata 1B, 0254 Oslo

Stipendutlysning våren 2016

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å søke. Det er satt av kr 5000,- til utdeling. Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren … Fortsett å lese Stipendutlysning våren 2016

Fem gode grunner for Nye Deichman

Dette leserinnlegget sto på trykk i Klassekampen lørdag 28. november 2015. Det nye byrådet i Oslo vurderer å droppe byggingen av Nye Deichman i Bjørvika. Det er greit å tenke seg om når kostnadene øker, men det er ingen grunn til å tvile på om man skal bygge nytt hovedbibliotek. Her er fem gode grunner: … Fortsett å lese Fem gode grunner for Nye Deichman

Da «Bibliotekrevolusjonen» kom til Norge!

Velkommen til møte i regi av Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap! Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap vil gjerne invitere medlemmene NBF Oslo/Akerhus til deres møte 24 november, som handler om «amerikanerne i norsk bibliotekvesen» som Nils Johan Ringdal kaller dem i Deichmanske biblioteks jubileumsbok fra 1985,  «By, bok og borger».

Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus møtte 3. november kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune. Vi kom med innspill til Byrådets forslag til budsjett for 2016 og for hele økonomiplanperioden. Under møtet valgte vi å fokusere på generelle rammevilkår, folkebibliotekenes endrede rolle og samfunnsoppdrag, nytt hovedbibliotek, biblioteket som integreringsarena og filialstrukturen i Oslo. Innspillet kan leses her: … Fortsett å lese Innspill til budsjettbehandlingen i Oslo kommune

Stipendutlysning høsten 2015

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus har satt av midler til stipend for å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Alle medlemmer oppfordres til å søke. Det er satt av kr 5000,-  til utdeling. Søknaden skal redegjøre for det faglige innholdet i aktiviteten det søkes om stipend til. Det bør begrunnes hvorfor søkeren skal … Fortsett å lese Stipendutlysning høsten 2015

Sommermøte for medlemmer og andre som elsker bibliotek!

I samarbeid med Lørenskog bibliotek har NBF O/A gleden av å invitere til sommermøte på den aller første Nasjonale Bibliotekdagen, 26. august 2015. Sommermøtet blir arrangert i etterkant av debatten #Jatilbibliotek – hvilket parti skal jeg stemme på?

#JATILBIBLIOTEK : Invitasjon til bibliotekpolitisk debatt i Lørenskog bibliotek

Vi sier #jatilbibliotek ! Men hvilken politisk parti skal man velge hvis man stemmer med bibliotekhjertet? På Nasjonal bibliotekdag, 26. august kl.18.30-19-30 arrangerer vi bibliotekpolitisk debatt i Lørenskog bibliotek. Vi utfordrer de politiske partiene til å si hva de mener om bibliotek. Hvem vil styrke bibliotekbudsjettene? Hva skjer med bibliotekene hvis kommuner slås sammen? Hva … Fortsett å lese #JATILBIBLIOTEK : Invitasjon til bibliotekpolitisk debatt i Lørenskog bibliotek

Stipendrapport våren 2015

Ved stipendutdelingen våren 2015 fikk Hege Underdal stipend for å delta på Medicinska bibliotekkonferansen den 16.- 17. april 2015 i Saltsjöbaden. Les rapporten her: HegeUnderdal_stipendrapport2015

Miniseminar om nye biblioteksystem 3. mars 2015

Velkommen til årsmøte med miniseminar om nye biblioteksytem før selve årsmøtet. Seminaret og årsmøtet holdes på Deichmanske bibliotek, hovedbiblioteket,  3.mars 2015, fra klokka 14:00.