Deputasjon i Oslo kommune

Tirsdag 1.11.2016 møtte lokallaget Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo kommune. Møtet handlet om Byrådets forslag til budsjett for 2017 og videre for økonomiplanperioden 2017 til 2020. I møtet fokuserte vi  blant annet på følgende punkter:

  • Vi beklager vedtaket om at deler av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika skal leies ut.
  • Deichmanske bibliotek bør involveres i prosessen når deler av lokalene skal leies ut til «bibliotekrelatert virksomhet».
  • Et nytt hovedbibliotek betyr økt besøkt og åpningstidene bør også utvides. Det fordrer friske driftsmidler.
  • Meråpne filialer er en suksess, men utover investeringsmidler må det også settes av midler til videre drift.
  • Lesefrø bør etableres som et fast tiltak og nå flest mulig barnehagebarn.

I etterkant har vi sendt et skriftlig innspill som kan leses her.