Protokoll fra årsmøte 2016

NBF Oslo og Akershus arrangerte årsmøte 17. mars 2016.
Styret har lagt et aktivt år bak seg og tar fatt på en ny styreperiode med ny leder og nye styremedlemmer. Om du ikke fikk deltatt på årsmøtet kan du lese årsmøteprotokollen her.

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2015 med forutsetning om at det var revidert i henhold til vedtektene.Det signerte regnskapet og budsjettforslag for 2016 finner du her.