Innkalling til årsmøte 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Norsk Bibliotekforening, avdeling Oslo/Akershus inviterer til årsmøte 2016
Tidspunkt: Torsdag 17. mars 2016, fra klokka 17:00 – 20:30.
Sted: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Observatoriegata 1B, 0254 Oslo

NBF O/A inviterer til årsmøte i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.
NLB er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Biblioteket er for lånere fra hele landet. Vi får en omvisning i biblioteket og en orientering om NLB sitt arbeid.

Selve årsmøtet starter klokka 18:00.
Etter årsmøtet blir det enkel servering, så meld deg gjerne på i forkant!

Saksliste:
1. Konstituering
a) valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virkeplan
6. Budsjett
7. Innkomne forslag
8. Valg
Saker sendes til:
Heidi Hovemoen, Prost Stabels vei 644, 2019 Skedsmokorset eller på e-post:
heidi.hovemoen@gmail.com
Frist for innsending av saker: 26. februar 2016

Innkalling til årsmøte 2016

Årsmelding 2015

Forslag til virkeplan i perioden 2016

Valg NBF Oslo og Akershus 2016